Aktualitity:

Dětské saunování:

Od listopadu máme možnost chodit s dětmi saunovat. Celkem 7 lekcí, vždy dopoledne, každá trvá hodinu, během které projdou děti 2x zahřátím a ochlazením. Cena jedné lekce je 80,- Kč. Děti můžete přihlásit u svých třídních učitelek do konce října.

V letošním roce slaví naše mateřská škola 50. výročí od jejího otevření. V rámci oslav jsme připravili několik akcí:

 

 • 12.10.2021 Sportovní olympiáda pro děti z celé MŠ - hřiště Sportoviště města od 9.00 do 11.00h
 • 3.11.2021 v 9.30h zahájení oslav, možnost prohlédnutí areálu MŠ, výstava fotografií a kronik ve vestibulu 5. třídy, krátké kulturní vystoupení dětí ze 4. třídy
 • 3.11.2021 od 15.00h zahájení vernisáže  dětských prací v podkrovních prostorách radnice / potrvá celý listopad/
 • 3.11.2021 od 17.00h setkání zaměstnanců MŠ a hostů - restaurace Sokolovna Sušice

 

Vzhledem k doporučení MŠMT, kdy pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budov školy má být omezen, nebudeme svolávat třídní schůzky. Doporučujeme rodičům, aby si prostudovali školní řád, jeho přílohu a organizační řád školy / vše dostupné na nástěnkách v šatně dětí/. Podle přání rodičů lze domluvit individuální schůzky s třídními učitelkami.

Prosíme všechny, kteří vstupují do objektů mateřské školy, aby dodržovali zvýšená hygienická opatření, nosili respirátory, dezinfikovali si ruce a zbytečně se neshlukovaly v šatnách dětí. Děkujeme za pochopení.

Mateřská škola přechází na bezpečnostní otevírání vchodových dveří pomocí čipů. Rodiče si zakoupí čipy /max 2 do rodiny, po dohodě možno i přiobjednat/ u svých třídních učitelek / 1 čip á 100,- Kč/ a po té bude budova zavřená a otevírat ji budete sami pomocí čipu. Po ukončení docházky dítěte do MŠ čipy vrátíte a bude vám vrácena i záloha 100,- Kč á 1 čip. V případě ztráty čipu nahlaste neprodleně tuto skutečnost třídní učitelce.

 

 

Naše paní kuchařky se snaží zpestřit dětem jídelníček novými kulinářskými nápady a to podle zásad zdravé výživy. Ukázky si můžete prohlédnout ve fotogalerii / např.pomazánka z červené řepy,avokáda, dýňová polévka, sýrová pizza s oreganem,domácí pudink se smajlíky, nový čaj "jahodový polibek" od firmy Oxalis a pod./

 

 • Od pondělí 23.10.2017 můžete používat při komunikaci s učitelkami ve třídě svého dítěte a především i k omlouvání nepřítomnosti dítěte v MŠ e-mailové adresy:

1.trida@mstylova.cz, 2.trida@mstylova.cz, 3.trida@mstylova.cz,

4.trida@mstylova.cz, 5.trida@mstylova.cz, 6.trida@mstylova.cz

 • Mateřská škola je přihlášena do projektu: " Celé Česko čte dětem" a navázala úzkou spolupráci s Městskou knihovnou.O chystaných akcích budete informováni ve svých třídách.

" Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem! Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu!"

 • V novém školním roce 2021/2022 bude placení stravného a školného v naší MŠ prováděno bezhotovostní a hotovostní platbou. Prosím rodiče nových dětí, pokud budete platit bezhotovostní platbou (inkaso),aby jste si zavedli příkaz k povolení inkasa ve své bance.
 • Číslo účtu příjemce platby(MŠ Tylova) 78-2782470267/0100
 • Pouze v pondělí je Vašemu dítěti odhlášeno stravné pokud nepřijde a není omluveno v MŠ
 • Strava v mateřské škole je určena k okamžité spotřebě!!!
 • Na výlety pořádané MŠ je zajištěno pro Vaše děti stravování a pitný režim po celý den.
 • Výběr stravného a školného za září bude probíhat v týdnu od 11.10. do 15.10. v kanceláři vedoucí ŠJ. Děkujeme za včasné zaplacení.