Aktuality:

Mateřská škola přechází na bezpečnostní otevírání vchodových dveří pomocí čipů. Rodiče si zakoupí čipy /max 2 do rodiny, po dohodě možno i přiobjednat/ u svých třídních učitelek / 1 čip á 100,- Kč/ a po té bude budova zavřená a otevírat ji budete sami pomocí čipu. Po ukončení docházky dítěte do MŠ čipy vrátíte a bude vám vrácena i záloha 100,- Kč á 1 čip. V případě ztráty čipu nahlaste neprodleně tuto skutečnost třídní učitelce.

 

Naše paní kuchařky se snaží zpestřit dětem jídelníček novými kulinářskými nápady a to podle zásad zdravé výživy. Ukázky si můžete prohlédnout ve fotogalerii

 • Od pondělí 23.10.2017 můžete používat při komunikaci s učitelkami ve třídě svého dítěte e-mailové adresy:

1.trida@mstylova.cz, 2.trida@mstylova.cz, 3.trida@mstylova.cz,

4.trida@mstylova.cz, 5.trida@mstylova.cz, 6.trida@mstylova.cz

 • Mateřská škola je přihlášena do projektu: " Celé Česko čte dětem" a navázala úzkou spolupráci s Městskou knihovnou.O chystaných akcích budete informováni ve svých třídách.

" Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem! Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu


 • Vážení rodiče: od 5.9. 2022 bude možné odhlásit stravování pouze ON-LINE pomocí aplikace Strava.cz. Odhlásíte zde stravu Vašeho dítěte na požadovaný den do 5.59 hodin.(Dále pak na týden a aktuální měsíc). V pondělí je stravování odhlášeno pokud odhlásíte v aplikaci a nebo na mobilním čísle 602 286 517 do 7.hodiny ráno.

 • Pokud nestihnete odhlásit, můžete si pouze první neodhlášený den nemoci přijít pro celodenní stravu do školní kuchyně MŠ (od 11-11.30h) Od 11.30-12.hodin na svoji třídu MŠ.

 • Dotazy zodpovím na e-mailu: jidelna@mstylova.cz nebo na mobilním čísle: 602 286 517. Děkuji za vstřícnost. B.Hejplíková

 • Výběr hotově: stravné září a školné říjen bude probíhat od 17. 10. do 21.10.
 • 7.00 - 15.30 hodin.

 • Číslo účtu příjemce platby(MŠ Tylova) 78-2782470267/0100
 • Strava v mateřské škole je určena k okamžité spotřebě!!!
 • Na výlety pořádané MŠ je zajištěno pro Vaše děti stravování a pitný režim po celý den.

 •