Aktualitity:

Vzhledem k doporučení MŠMT, kdy pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budov školy má být omezen, nebudeme svolávat třídní schůzky. Doporučujeme rodičům, aby si prostudovali školní řád, jeho přílohu a organizační řád školy / vše dostupné na nástěnkách v šatně dětí/. Podle přání rodičů lze domluvit individuální schůzky s třídními učitelkami.

Prosíme všechny, kteří vstupují do objektů mateřské školy, aby dodržovali zvýšená hygienická opatření, nosili respirátory, dezinfikovali si ruce a zbytečně se neshlukovaly v šatnách dětí. Děkujeme za pochopení.

Mateřská škola přechází na bezpečnostní otevírání vchodových dveří pomocí čipů. Rodiče si zakoupí čipy /max 2 do rodiny, po dohodě možno i přiobjednat/ u svých třídních učitelek / 1 čip á 100,- Kč/ a po té bude budova zavřená a otevírat ji budete sami pomocí čipu. Po ukončení docházky dítěte do MŠ čipy vrátíte a bude vám vrácena i záloha 100,- Kč á 1 čip. V případě ztráty čipu nahlaste neprodleně tuto skutečnost třídní učitelce.

 

Naše paní kuchařky se snaží zpestřit dětem jídelníček novými kulinářskými nápady a to podle zásad zdravé výživy. Ukázky si můžete prohlédnout ve fotogalerii / např.pomazánka z červené řepy,avokáda, dýňová polévka, sýrová pizza s oreganem,domácí pudink se smajlíky.

 • Od pondělí 23.10.2017 můžete používat při komunikaci s učitelkami ve třídě svého dítěte e-mailové adresy:

1.trida@mstylova.cz, 2.trida@mstylova.cz, 3.trida@mstylova.cz,

4.trida@mstylova.cz, 5.trida@mstylova.cz, 6.trida@mstylova.cz

 • Mateřská škola je přihlášena do projektu: " Celé Česko čte dětem" a navázala úzkou spolupráci s Městskou knihovnou.O chystaných akcích budete informováni ve svých třídách.

" Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem! Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu!"

 • Od 1. 1. 2022 bude možné odhlásit stravu pouze ON-LINE pomocí aplikace STRAVA.cz z počítače, mobilu nebo tabletu. Odhlásíte zde stravu na požadovaný celý den (do 5.59 hod ráno) týden a aktuální měsíc. Pokud nestihnete odhlásit, můžete si pouze první neodhlášený den nemoci přijít pro celodenní stravu do školní kuchyně MŠ(od 11-11.30h).Od 11.30-12.hodin na svoji třídu MŠ. V pondělí bude strava automaticky odhlášena, jak jste zvyklí. Zápis jména dítěte do kalendáře v šatnách každé třídy MŠ je určen pouze k odhlašování docházky paní učitelkám ne k odhlašování stravy.Dotazy zodpovím na e-mailu: jidelna@mstylova.cz nebo na mobilním čísle: 602 286 517.

  Číslo účtu příjemce platby(MŠ Tylova) 78-2782470267/0100

 • Pouze v pondělí je Vašemu dítěti odhlášeno stravné pokud nepřijde a není omluveno v MŠ
 • Strava v mateřské škole je určena k okamžité spotřebě!!!
 • Na výlety pořádané MŠ je zajištěno pro Vaše děti stravování a pitný režim po celý den.

 • Výběr stravného za prosinec a školného na leden 2022 bude probíhat od
 • 10.1. do 14.1. 2022 v kanceláři vedoucí ŠJ. Děkujeme za včasné zaplacení.
 • platby v bankách - pondělí 17.1. 2022
 •  

 •