Aktuality:

V měsíci červenci budou v provozu pouze dvě třídy: 3. a 4. Děti z MŠ Smetanova mohou docházet do 3. třídy. V srpnu je MŠ uzavřena.

Od září 2024 budou v MŠ zřízeny dvě třídy pro děti, které dovrší do 31.8.2024 5ti let a předškolní vzdělávání pro ně bude povinné. Jedná se o 3. a 4. třídu. Bližší informace vám podají třídní učitelky.

Seznam přijatých dětí na škol. rok 2024/25 podle registračních číse

 

Od září 2023 se zvyšuje úplata za předškolní vzdělávání/ školné v MŠ/ na 500,- Kč měsíčně. Prosíme rodiče, aby si zkontrolovali limity v bance.

  • Vážení rodiče, ve školním r. 2023/2024 bude placení stravného a školného prováděno hotovostní a bezhotovostní platbou. Pokud zvolíte bezhotovostní platbu, prosíme o příkaz k povolení inkasa, který Vám vystaví banka. Číslo účtu příjemce platby MŠ Tylova Sušice- 78-2782470267/0100. Limit platby 2000,- Kč.

  • Od září 2023 bude možné odhlásit stravu Vašeho dítěte pouze ON-LINE pomocí aplikace www.Strava.cz
  • V aplikaci Strava.cz má Vaše dítě vždy přihlášený aktuální jídelníček na celý týden, měsíc. Odhlašujete jen ten den (do 5.59 hodin ráno), kdy se dítě nebude stravovat v MŠ. V případě, že nestihnete den odhlásit v aplikaci do 5.59 hodin, máte možnost odhlásit po telefonu 602 286 517(B. Hejplíková ŠJ), nebo si přijít pro celodenní stravu do kuchyně MŠ (11-11.30 a na svoji třídu od 11.30 do 12.00 hodin). Platí pouze první neodhlášený den! Děkuji za vstřícnost a pochopení aplikace Strava.cz, která nám ve ŠJ v mnoha směrech usnadňuje práci.
  • Dotazy zodpovím na e-mailu jidelna@mstylova.cz a nebo na mobilním čísle
  • 602 286 517.
  • Vše důležité dostanete 4. září 2023 písemně při nástupu do MŠ.
  • Strava v mateřské škole je určena k okamžité spotřebě!!!
  • Na výlety pořádané MŠ je zajištěno pro Vaše děti stravování a pitný režim po celý den.

Mateřská škola přechází na bezpečnostní otevírání vchodových dveří pomocí čipů. Rodiče si zakoupí čipy /max 2 do rodiny, po dohodě možno i přiobjednat/ u svých třídních učitelek / 1 čip á 100,- Kč/ a po té bude budova zavřená a otevírat ji budete sami pomocí čipu. Po ukončení docházky dítěte do MŠ čipy vrátíte a bude vám vrácena i záloha 100,- Kč á 1 čip. V případě ztráty čipu nahlaste neprodleně tuto skutečnost třídní učitelce.

Naše paní kuchařky se snaží zpestřit dětem jídelníček novými kulinářskými nápady a to podle zásad zdravé výživy. Ukázky si můžete prohlédnout ve fotogalerii

  • Od pondělí 23.10.2017 můžete používat při komunikaci s učitelkami ve třídě svého dítěte e-mailové adresy:

1.trida@mstylova.cz, 2.trida@mstylova.cz, 3.trida@mstylova.cz,

4.trida@mstylova.cz, 5.trida@mstylova.cz, 6.trida@mstylova.cz

  • Mateřská škola je přihlášena do projektu: " Celé Česko čte dětem" a navázala úzkou spolupráci s Městskou knihovnou.O chystaných akcích budete informováni ve svých třídách.

" Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem! Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu