Kdo jsme ?Jsme 6 – ti třídní mateřská škola umístěná v komplexu 4 budov a 1 hospodářské budovy, kde je umístěna školní jídelna, prádelna, sklady a kanceláře. MŠ byla otevřena v listopadu 1971 se dvěma třídami a postupně se rozrostla na šest tříd. Nacházíme se v klidné okrajové části města, uprostřed zeleně. Obklopuje nás zahrada s odpovídajícím vybavením průlezek, pískovišť, houpaček a bazénkem..

Třídy jsou heterogenní, děti jsou přijímány do MŠ formou zápisu , který se koná většinou začátkem dubna. O přijetí rozhoduje ředitelka MŠ spolu se zřizovatelem ( Městem Sušice ) a vydává o něm rozhodnutí, které je doručeno rodičům.

Mateřská škola pracuje podle Rámcově vzdělávacího programu, podle něho sestavuje škoní vzdělávací program a třídní vzdělávací programy.

Ředitelkou MŠ je Miroslava Oudesová, funkci její zástupkyně vykonává Martina Kalná.

Stravování dětí zajišťuje moderně vybavená kuchyně, kde chutná a zdravá jídla sestavuje vedoucí školního stravování Božena Hejplíková a připravuje tým kuchařek.

Provoz MŠ začíná v 6.00 hodin a končí v 16.30 hodin.

Co nabízíme ?


 • klidné prostředí obklopené stromy, keři, zelení

 • možnost umístění sourozenců na třídu

 • „ První kroky v angličtině“ – prostřednictvím hry si děti ověřují, že se lze domluvit i jiným jazykem

 • prostředí rodinného typu, vlídné jednání, pohodu

 • individuální přístup k dětem, přizpůsobivý proces pro nové děti ( rodiče mohou zpočátku pobývat s dítětem ve třídě )

 • individuální rozmluvy s rodiči, poradenství, spolupráci s OPPP

 • vystoupení pro rodiče – besídky

 • plavecký výcvik, školní výlety

 • logopedickou prevenci

 • kulturní akce pro děti – kina, divadla, exkurze do CHKOŠ v Kašperských Horách, vystoupení v Domově důchodců a Penzionu

 • pestrou a hodnotnou stravu podle zásad zdravé výživy, pitný režim

 • počítačový kurz pro předškoláky v ZŠ Lerchova

 • úzkou spolupráci se všemi základními školami v Sušici – zajištění plynulejšího a klidnějšího přestupu z MŠ do 1.tř. ZŠ